Calendario de realización segunda parte da proba (practica)