Colección: Sistemas de representación

Sistema diédrico de representación

Representación dunha recta. Trazas

Representación dunha recta. Puntos

Sección dun cubo

Creative Commons

Horizontal e frontal de plano

Planos

Poliédros regulares